Чрез нашите експерти предлагаме еднократни счетоводни услуги за юридически и физически лица.
 
Специалистите на ИНБАЛАНС ще ви осигурят при ваше желание:
- Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, които са задължени да подават такива;
- Консултации по данъчни и осигурителни въпроси и казуси;
- Подготовка на документи и отчети за кандидатстване пред банкови или други финансови институции;
- Изготвяне на анализи и данъчно планиране за инвестиционни намерения на физически и юридически лица, местни или чуждестранни;
- Супервайзинг – контрол на счетоводството на външно предприятие, на абонаментен принцип;
- Преобразуване на периодичните счетоводни отчети в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти;
- Вътрешно-фирмени данъчни ревизии; 
- Изготвяне на специфични отчети, изисквани при автоматизирана обработка на документи.

Въпреки че основната ни дейност е абонаментното счетоводно обслужване, знанията и опитът ни в сферата на счетоводството ни позволяват да предложим на вашия бизнес еднократни конкретни и необходими в определен момент услуги.

С наша помощ ще спестите ресурси, които да вложите в реализирането на вашите идеи. Основният ни стремеж е да сме максимално полезни на вашия бизнес.