Ние обслужваме както български компании, така и чуждестранни, с място на стопанска дейност в България. Целта ни е да облекчим вашата дейност и да ви позволим да се концентрирате изцяло върху работата си, без да разпилявате енергията си за обработка на документи.

При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, ние ще Ви предложим:
- аналитично или синтетично счетоводство;
- изготвяне и подаване на дневници по Закона за ДДС;
- обработка на работни заплати;
- одиторски услуги;
- счетоводни, данъчни и трудово-осигурителни консултации;
- представителство пред НАП, НОИ и др. държавни институции;
- годишно счетоводно приключване, съставяне и публикуване на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации;
- подаване на годишни данъчни декларации;
- изготвяне на тримесечни и годишни отчети за БНБ;
- изготвяне на месечни, тримесечни и годишни отчети за НСИ;
- други специфични административни услуги, изисквани от клиента.
За повече информация за цената на услугата, посетете нашата секция "Цени".

ИНБАЛАНС България е в непрекъснат процес на внедряване на

иновативни решения за счетоводно обслужване

и

 

бърза и ефективна комуникация с клиенти и институции.

 

Ние сме на разположение на нашите клиенти в удобно за тях време и без ограничение в местоположението им.