Всеки собственик на работещ бизнес е наясно колко важно е прецизното администриране на персонала. Поверяването на тази отговорна дейност на специалисти спестява на компанията проблеми със служителите, проблеми с органите на НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.
Ние подготвяме документите и регистрираме вашата фирма там, където е необходимо. Експертите на ИНБАЛАНС България са на ваше разположение за:
- Регистрация на фирмата във всички държавни органи, където е изискуемо;
- Прецизно администриране на персонала;
- Изготвяне на графици за работно време, отпуски, изчисляване на обезщетения и др.;
- Помощи при наемане на служители и прекратяване на трудови правоотношения;
- Изготвяне на трудови и граждански договори;
- Подготвяне на трудови характеристики;
- Подготвяне на Вътрешни правила за работа във фирмата;
- Други административни и HR услуги по заявка.
 

Прецизното администриране на персонала от експертите на ИНБАЛАНС спестява на компанията ви проблеми със служителите, с органите на НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.