ИНБАЛАНС България предлага различни други юридически услуги, свързани с комплексното бизнес обслужване на предприятия. Нашите юристи са на разположение при:
- Изготвяне на договори по ЗЗД;
- Представителство пред различни органи, организации и институции;
- Осигуряване на услуги от компетентен нотариус;
- Осигуряване на адрес на управление на предстоящото за вписване юридическо лице;
- Откриване и закриване на банкови сметки, представителство пред банки;
- Съдействие при водене на бизнес преговори;
- Помощ и съдействие при регистрация и лицензиране, изисквано от различни нормативни актове.
Нашите клиенти получават експертна и навременна консултация по всички юридически въпроси.

Правните услуги, които предоставя ИНБАЛАНС България, са с една основна цел - просперитетът на нашите клиенти.