Екипът на ИНБАЛАНС се състои от специалисти с дългогодишен опит, включващ и счетоводното обслужване на търговци на едро. С наша помощ решенията, които собствениците на бизнес в сферата на търговията на едро трябва да вземат във връзка с управлението на растежа и печалбите на компанията си, ще бъдат по-ефективни и съобразени с актуалните нормативни изисквания.

Ето част от услугите, които ИНБАЛАНС предоставя на търговците на едро:

- Анализ на паричните средства и предложения за увеличаване на паричните потоци;
- Обсъждане актуални въпроси и тенденции, за да се преборите с конкуренцията;
- Предложения за пестене на данъци;
- Съдействие при работа с персонала, помощ за поддържане на ключови служители;
- Месечна финансова отчетност;
- Съдействие при създаване на стратегии за постигане на конкретни цели;
- Изготвяне и подаване на годишните финансовите отчети и данъчни декларации;
- Изготвяне на прогнози и предвиждания за нови и съществуващи структури, за да се вземат информирани решения;
- Съдействие и текущо наблюдение на структурата на вашия бизнес с цел да се максимизира печалбата;
- Подготовка за одити, проверки и ревизии.

Някои от нашите клиенти на едро са:

- Търговци на едро на хранителни стоки и безалкохолни напитки;
- Специализирани фирми за разносна търговия;
- Доставчици на моторни превозни средства и авточасти;
- Търговци на алкохол, тютюн и тютюневи изделия;
- Търговци на едро на електрическо оборудване и електроматериали;
- Търговци на едро на канцеларски материали.


 

Експертите на ИНБАЛАНС България ви предлагат опита си в предоставянето на счетоводни услуги, съобразени с особеностите на бизнеса в сфирата на търговията на едро.