В края на 2018 г. бяха публикувани поредна порция промени в Наредба Н-18, касаеща отчитането на продажбите в търговските обекти и електронни магазини. 

Кои са съществените изменения?

1.      Съгласно новите изисквания, информацията за всяка покупка, платена в брой, с чек, ваучер, дебитна или кредитна карта, или с други заместващи парите платежни средства, ще трябва да се изпраща до пет минути към сървърите на НАП. На всяка касова бележка трябва да има и двумерен баркод (QR код). След сканирането му всеки един клиент ще може да провери дали данните за неговата покупка са изпратени и отчетени в НАП, както и ако това не се е случило – да подаде автоматично сигнал за това. При повреда в касовия апарат, вече няма да се пишат сторно-касови бележки от кочан, защото сторнирането трябва да се случва през апарата.

Съответните срокове са:

- За регистрирани по ЗДДС фирми – 31.03.2019 г.;

- За нерегистрирани по ЗДДС фирми – 30.06.2019 г.

Още полезна информаця по темата вижте тук: Регистрираните по ДДС търговци трябва да сменят касовите си апарати до 31 март 2019 г.

Националната агенция за приходите е публикувала списък, с който всеки притежател на фискално устройство може да провери дали апаратът подлежи на доработване или не.

2.      Лицата, които извършват продажба на стоки и услуги, посредством платформа за извършване на продажби в мрежата, е необходимо преди да започнат тази дейност да подадат информация до НАП, съгласно Приложение № 33 на Наредбата, по електронен път с квалифициран електронен подпис. Тази регистрация се прави отделно за всеки електронен магазин, който лицето притежава. Същото трябва да се изпълни в седем дневен срок при настъпване на промяна в първоначалните данни при регистрацията, както и при прекратяване на дейността по продажби на стоки и услуги.
Собствениците на онлайн магазини са длъжни да съхраняват информацията в текущата база данни и да пазят архивни копия на базата данни в срок от 5 години, съгласно сроковете определени в чл.38, ал. 1 от ДОПК, както и да осигурят достъп до тази информация с възможност за експорт и копиране на данните Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към тази дата трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г..

Още по темата тук: 

Какви нови изисквания към електронните магазини се въвеждат с промените в Наредба Н-18 

Електронните магазини се декларират в НАП до края на март 2019 г.

3.       Много фирми използват безплатен или платен софтуер за издаване на фактури или управление на склада си. Според промени в ЗДДС: "Софтуер за управление на продажби в търговски обект" (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.“

Според тези промени, ако получавате пари в брой, издавате касова бележка от касов апарат и фактура от компютър, то СУПТО трябва да е регистрирана и одобрена от НАП в срок до 31.03.2019 г. Всяка продажба в СУПТО получава Уникален номер на продажбата (УНП), който се генерира по точно определен начин и задължително се отпечатва на фискалния бон. Т.е. СУПТО трябва да е свързана към касовия апарат (много малко модели предлагат подобна функционалност).

Първоначалното деклариране на СУПТО от ползвателите трябва да стане:

- до 31.05.2019 г. за регистрираните по ЗДДС

- 31.08.2019 г.(за нерегистрираните по ЗДДС. 

В тези срокове, лицата ползващи СУПТО, трябва да се регистрират в НАП като попълнят Приложение №32, включващо пълно описание на производителя на СУПТО, ползвателя, данните на обекта и т.н.

Сроковете, след които може да се ползва СУПТО единствено от публикуваните в списъка на интернет сайта на НАП са 31.03.2019 г. (за регистрираните по ЗДДС) и 30.06.2019 г. (за нерегистрираните по ЗДДС). Промените по СУПТО се декларират в 7- дневен срок.

Остава спорно, дали фактурата на екселска таблица, може да продължи да се ползва.

Ако издавате ръчно фактурата, от хартиен кочан, нямате задължение по изискванията за СУПТО.

Информацията беше полеза за вас и вашия бизнес? Споделете я, за да достигне до повече заинтересовани читатели!