Ликвидация на предприятия

Планирате прекратяване на вашата фирмена дейност? Ние имаме солиден опит в осъществяването на ликвидации на фирми.
Дори и за неработеща компания всяка година е в сила задължението за съставяне и подаване на ежегодна данъчна декларация и обявяване в Търговския регистър на нулев годишен финансов отчет.

Това освен разход на време е и допълнителни финансови разноски. Ако собственикът на фирмата няма намерение да развива дейност в бъдещите си планове, вариантът е ликвидация. Срокът за извършване на процедурата е минимум 6 месеца след обявяването на ликвидацията и изчакването на кредиторите на фирмата за предявяване на вземанията им.

Важно е да се отбележи, че за да бъде ликвидирана една фирма то тя трябва да покрие всичките си задължения.

За повече информация относно цената на предлаганата от нас услуга отправете запитването си към нас чрез формата за контакти на удобен за вас офис.

Ликвидацията на предприятие е процес, който е съвкупност от действията на юрист и счетоводител.

Има специфични особености на всеки етап, включително и подаване на корпоративни декларации пред НАП на различни етапи от процеса на ликвидация. Експертите на ИНБАЛАНС ще ви помогнат да се справите успешно с тази нелека задача.