Oфис София

ул. Милин камък 67, офис 1

София 1164, България

Телефон: +359 2 963 02 57; + 359 2  963 41 37

E-mails: office@inb.bg