Цени - офис София

InBalance-Plovdiv accounting services prices

Разходите ви намаляват с услугите от ИНБАЛАНС София.

ИнБаланс София ООД може да ви осигури експертни финансови и счетоводни услуги на достъпна, конкурентна и гъвкава цена. Вие можете да изберете ценови план в зависимост от специфичните изисквания на вашия бизнес. Ценовата ни структура се основава на броя на изразходваните часове и естеството на вашата дейност. Така счетоводството ви няма да е с неоправдано висок разход. Балансирането идва от нас, а числата от вас.

Месечни абонаменти(включват счетоводно и ТРЗ обслужване):

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

 • до 20 док. месечно - 100 лв.
 • от 21 до 40 док. месечно - 120 лв.
 • от 41 до 80 док. месечно - 150 лв.
 • от 81 до 120 док. месечно - 170 лв.
 • над 121 док. месечно - по договаряне

Фирми, регистрирани по ЗДДС

 • до 20 док. месечно - 150 лв.
 • от 21 до 40 док. месечно - 200 лв.
 • от 41 до 80 док. месечно - 250 лв.
 • от 81 до 120 док. месечно - 300 лв.
 • над 121 док.месечно - по договаряне

Допълнителна такса за нает служител - 15 лв. на лице

Допълнителна такса за Интрастат оператор - 50 лв. 

За всички останали услуги на Инбаланс София ООД, както и за допълнителни запитвания за цена, попълнете формата за връзка с нас;сега и ще получите оферта в рамките на 24 часа.

Важно! Посочените цени са индикативни, подлежащи на преговори за постигане на максимално удовлетворителен резултат за двете страни.

 • Годишно приключване - 240 лв.
 • Счетоводни услуги без абонамент (цена на час) - 50 лв.
 • Регистрация на фирми (с вкл. държавна и банкова такса, ДДС регистрация) - 250 лв.
 • Обжалване на ревизионни актове - 1000 лв.
 • Счетоводни и данъчни консултации (на час) - 60 лв.