ИНБАЛАНС България е мрежа от счетоводни офиси в България, с амбиция да расте и привлича партньори не само в страната, но и сред утвърдените представители на счетоводния бранш в Европа и света. Като член на EAA (European Accounting Association) имаме възможност да обменяме опит в сферата на счетоводството с представители на бранша в Европа и да прилагаме добри практики в помощ на вашия бизнес.

Предлагаме счетоводно обслужване на фирми от всички сфери на бизнеса - производство, търговия на вътрешния и международния пазар, доставка на услуги в ЕС или трети страни и др. Клиентите ни получават широкообхватна бизнес услуга, съответстваща в най-голяма степен на индивидуалните им потребности и гарантираща успех при реализиране на дейността на тяхната компания.  Ние от ИНБАЛАНС предлагаме „под един покрив“ по най-удобния и изгоден за клиента начин едновременно коректно счетоводно обслужване, ежемесечни доклади за дейността, консултации, данъчно планиране, данъчна защита, юридически услуги, кредитни консултации. Тази комплексна услуга ние наричаме партниране. Нашата мисия е ИНБАЛАНС да бъде довереният ваш Партньор, на когото може да поверите административните си задължения и с нас да изградите плановете си за растеж.

За да сме максимално ефективни и полезни на нашите клиенти, поддържаме високото ниво на експертност на служителите си с регулярни обучения, квалификации, семинари, конференции, дискусии и ежегодно атестиране.  Това ни осигурява увереност, че при динамично променящата се нормативна уредба в България нашите квалифицирани специалисти ще съумеят бързо да разрешат различни данъчно-процесуални и юридически казуси, без да е нужно да чакаме отговор от външни консултанти. 

В допълнение развиваме собствена стажантска програма, с което подпомагаме първите стъпки в счетоводния бранш на млади професионалисти и осигуряваме непрекъснат и детайлен подбор на служители за нашата компания.

Всеки от офисите в националната счетоводна мрежа ИНБАЛАНС България е с дългогодишна история и опит, който гарантира на клиентите ни увереността, че са поверили финансовия аспект на бизнеса си на доказани професионалисти.