Какви услуги ще ви предложим ние виж всички услуги

Кои са клиентите, избрали счетоводните услуги на ИНБАЛАНС

Виж всички клиенти
Новини от news.INBALANCE.bg виж всички новини
Гласувани са промените в КСО за улесняване мобилността на работниците в ЕС
25.05.2018
Депутатите гласуваха на второ четене изменения в Кодекса за социално осигуряване, с които българското законодателство се синхронизира с текстовете на европейска директива. С промените се отстраняват някои затруднения относно мобилността на заетите лица на пазара на труда в Европийския съюз.
Политика за "бисквитки"
22.05.2018
Политика за "бисквитки"
Данък за второ жилище в курорт предлага проект за промени в ЗМДТ
22.05.2018
Облагане с годишен данък на жилищен имот, който не е основно жилище на лицето и се намира на територията на някоя от общините, включени в списъка на курортите на България, предвижда проект за промени в Закона за местните данъци и такси. 
България и Гърнси ще обменят информация по данъчни въпроси
14.05.2018
Обнародвано е споразумението между българското правителство и това на Гърнси за обмен на информация за данъчни цели. Документът е ратифициран от със закон от НС през октомври 2015 г.