Какви услуги ще ви предложим ние виж всички услуги

Кои са клиентите, избрали счетоводните услуги на ИНБАЛАНС

Виж всички клиенти
Новини от news.INBALANCE.bg виж всички новини
Регламентирани са праговете за деклариране по система Интрастат за 2019 г.
12.10.2018
Със Заповед № РД-05-809/12.10.018 г. са определени праговете за деклариране по системата Интрастат за 2019 г.
Проектът за промени в данъчното законодателство получи одобрението на МС
10.10.2018
Проектът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се предлага солиден пакет от промени в данъчното законодателство, получи одобрението на Министерски съвет.
Актуализирани xml схеми за подаване на данни от фискални устройства публикува НАП
04.10.2018
НАП публикува в интернет страницата си, в рубриката За бизнеса » Програмни продукти » Фискални устройства » XML схеми актуализирани актуализирани xml описания и xsd схеми за подаване на данни от фискалните устройства/ИАСУТД.
Възможност за намалена ДДС ставка за е-книги е договорена на ниво ЕС
04.10.2018
Споразумение между финансовите министри на страните в Европейския съюз, постигнато на състоялата се на 2 октомври 2018 г. среща в Люксембург, ще позволи е-книгите и абонаментите за електронни медийни издания да бъдат третирани за целите на ДДС с по-благоприятен режим, прилаган за печатните еквива...