Какви услуги ще ви предложим ние виж всички услуги

Кои са клиентите, избрали счетоводните услуги на ИНБАЛАНС

Виж всички клиенти
Новини от news.INBALANCE.bg виж всички новини
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
13.12.2017
Законът за Бюджета на ДОО за 2018 г. е обнародван в Държавен вестник, бр. 99 от 12.12.2017 г. 
Желаещите да ползват на данъчните облекчения за деца чрез работодател трябва да го декларират до края на декември
12.12.2017
От приходната агенция напомнят, че желаещите да ползват данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица чрез работодателя си по основно трудово правоотношение трябва да заявят желанието си с пр...
3,4 млн.лв. ще бъдат достъпни за финансиране на стартиращи бизнеси от януари 2018 г.
11.12.2017
С подрисването на първите две споразумения между Фонда на фондовете и финансовите посредници „Микрофонд“ АД и „СИС Кредит“ АД предприемачите с идеи за нов бизнес ще имат достъп до кредитен ресурс в размер на 3,4 млн.лв. по ОП "Развитие на човешките ресурси".
3 въпроса относно данъчното облагане на предоставяни извън страната строително-монтажни услуги
07.12.2017
Често сред клиентите на български строителни компании са граждани на страни от ЕС, във връзка с което възникват редица въпроси как биха се третирали от гледна точка на данъчното им облагане доставките на строително-монтажни услуги извън територията на страната.